Priser

Priser gjelder fra 01. januar 2021

Enkelttimer

1. konsultasjon (1 time)800,-
Enkelttime rehab/hydroterapi (45 min)710,-
Enkelttime svømming (opplæring) 380,-
Enkelttime svømming (frisktrening)380,-

Laser

Laserbehandling300,-
Laserbehandling klippekort (6 timer)1500,-

Massasje

Massasje (30 min)565,-
Massasje med laserbehandling690,-

Klippekort

10 t klippekort rehab/hydroterapi6.700,-
5 t klippekort rehab/hydroterapi 3.400,-
10 t klippekort massasje m/laser 6.000,-
5 t klippekort massasje m/laser 3.300,-
10 t klippekort massasje 5.200,-
5 t klippekort massasje 2.700,-

Svømmeklubben

Svømmeklubben - klippekort 8 ganger1.900,-
Svømmeklubben – 3 mnd (1 g/uka) 2.300,-
Svømmeklubben – 3 mnd. ubegrenset 3.200,-