Priser

Priser gjelder fra 10. mai 2022

Enkelttimer

1. konsultasjon (1 time)850,-
Enkelttime rehab/hydroterapi (45 min)750,-
Enkelttime svømming (opplæring) 400,-
Enkelttime svømming (frisktrening)400,-
Manuellterapi 1. gang (ca 1 time)800,-
Manuellterapi oppfølging750,-

Laser

Laserbehandling300,-
Laserbehandling klippekort (6 timer)1500,-

Massasje

Massasje (30 min)600,-
Massasje med laserbehandling700,-

Klippekort

10 t klippekort rehab/hydroterapi7000,-
5 t klippekort rehab/hydroterapi 3700,-
10 t klippekort massasje m/laser 6500,-
5 t klippekort massasje m/laser 3350,-
10 t klippekort massasje 5500,-
5 t klippekort massasje 2850,-

Svømmeklubben

Svømmeklubben - klippekort 8 ganger2000,-
Svømmeklubben – 3 mnd (1 g/uka) 2400,-
Svømmeklubben – 3 mnd. ubegrenset 3300,-