Priser

Priser gjelder fra 10. mai 2022

Enkelttimer

1. konsultasjon (1 time)1.000,-
Enkelttime rehab/hydroterapi (45 min)900,-
Enkelttime svømming m/oss500,-
Enkelttime svømming (eier svømmer hunden)400,-
Manuellterapi 1. gang (ca 1 time)900,-
Manuellterapi oppfølging800,-

Laser

Laserbehandling enkelttime350,-
Laserbehandling klippekort (6 timer)1.800,-

Massasje

Massasje (30 min)700,-
Massasje med laserbehandling750,-

Klippekort

10 t klippekort rehab/hydroterapi8.200,-
5 t klippekort rehab/hydroterapi 4.200,-
10 t klippekort massasje m/laser 7.000,-
5 t klippekort massasje m/laser 3.700,-
10 t klippekort massasje 6.300,-
5 t klippekort massasje 3.250,-
Opptrening i vanntredemølle 5 klipp2.500,-
Opptrening i vanntredemølle 10 klipp4.500,-

Svømmeklubben

Svømmeklubben - klippekort 8 ganger2.800,-